Failowship

Aktywne myślenie o sposobach radzenia sobie z problemami

To ćwiczenie ma na celu zaangażowanie uczniów w aktywne myślenie o sposobach radzenia sobie z problemami.

1. Podziel uczniów na grupy składające się z 4-5 osób.

2. Każda grupa otrzymuje kilka kart.

3. Zadania dla grup:

  • Zastanówcie się, do czego mogą się przydać otrzymane karty?
  • W jaki sposób można je wykorzystać?
  • Jak mogą być wykorzystane przez całą klasę czy poszczególne osoby, które na przykład znajdą się w sytuacji, w której karty mogą się przydać.

Wyznacz im czas na realizację zadań (np. 15 minut).

4. Poproś każdą grupę, aby krótko opowiedziała o rezultatach swojej pracy.

5. Poproś uczniów z każdej grupy, aby opisali jedną z wymyślonych wcześniej sytuacji i pokazali, jak karty pomogły z jej rozwikłaniem.

6. Zapiszcie przykłady i pomysły na kartkach, które powiesicie na ścianie w sali lub załóżcie segregator z dobrymi radami i je tam umieśćcie.

Uwagi przekazane po ćwiczeniu: Uczniowie byli bardzo zaangażowani, pomimo pierwszej konsternacji. Odkrycie, że karty usprawniają komunikację,  pomagają zobaczyć problem oczami innej osoby, wspólne generowanie rozwiązań, wzbudziło bardzo pozytywne odczucia.

inspiracja: Jolanta Waszak-Sameryt