Failowship

W trakcie ćwiczenia uczestnicy w parach, posługując się kartami Failowship, uczą się rozmawiać o błędach i niepowodzeniach. Jedna osoba z pary opowiada historię przeżytej porażki, druga, korzystając z kart odkrywa wartościowe informacje z tej historii. Potem uczestnicy zamieniają się rolami i powtarzają ćwiczenie. Na koniec zamieniają się kartami i szukają osób do kolejnej pary i kolejnej rozmowy.

Celem ćwiczenia jest pokazanie uczestnikom, w jaki sposób można dobrze rozmawiać o błędach i niepowodzeniach. Dobrze, czyli tak, aby rozmowa nie prowadziła do wypominania błędów, oskarżeń czy obarczania kogoś winą, co zazwyczaj kończy się konfliktem między rozmówcami.Dobra rozmowa o porażce ma doprowadzić do zdobycia doświadczenia z tego, co się przydarzyło i wymyślenia, jak to doświadczenie wykorzystać w przyszłości, aby unikać lub zminimalizować szansę pojawienia się podobnych błędów. Doświadczenie wyniesione z porażek jest cenne nie tylko dla rozmówców, ale też dla ich zespołu, organizacji, rodziny czy ogólnie społeczeństwa. Karty Failowship pomagają wydobyć z tego co się wydarzyło cenne informacje i rekomendacje do wykorzystania w przyszłości.

Ćwiczenie może być przeprowadzone niezależnie lub też stanowić element większej całości. W ramach działań Fundacji zazwyczaj używamy ćwiczenia jako elementu warsztatów uświadamiających uczestnikom i organizacjom, jaką praktyczną korzyść wynoszą rozmawiając o porażkach we właściwy sposób. Wykonane niezależnie będzie wartościowym treningiem dobrego rozmawiania o błędach lub też na przykład narzędziem, pozwalającym na omówienie konkretnego wydarzenia, w którym brały udział zespół czy organizacja.

Jak pokazała praktyka i opinie uczestników, ćwiczenie w każdym przypadku doskonale sprawdza się nie tylko jako trening dobrego rozmawiania o porażkach, ale również jako element networkingowy. Duża dawka emocji towarzysząca wykonywanym zadaniom oraz energii, która pojawia się w momencie rozmowy powodują, że uczestnicy nie tylko łatwiej zapamiętują zaprezentowane podejście do rozmowy o błędach, ale również skutecznie przyswajają doświadczenia wynikłe z własnych i usłyszanych historii i nawiązują w ciekawy sposób relacje z rozmówcami.

Poniższe objaśnienia należy traktować jak „przepis kucharski”. Warto za pierwszym razem zrobić ćwiczenie zgodnie z opisem i wskazówkami. Przy kolejnych razach możesz dostosować to „danie” do swoich potrzeb i preferencji, bazując na obserwacjach z wcześniejszych prób

OPIS ĆWICZENIA

W ćwiczeniu może wziąć udział dowolna liczba osób. Przy tym należy pamiętać, aby mieć odpowiednią liczbę kart Failowship. Każdy uczestnik dostanie po 2 karty, więc np. dla 30 osób potrzebne jest 60 sztuk kart.

Ćwiczenie składa się z 3 części:

 1. Wprowadzenie, gdzie wyjaśniamy mechanizm i zasady ćwiczenia oraz przekazujemy karty uczestnikom
 2. Właściwego ćwiczenia, realizowanego w zmieniających się parach, zgodnie z opisem poniżej
 3. Podsumowania, gdzie wraz z uczestnikami trener omawia wrażenia, wnioski, naukę wyniesioną z ćwiczenia

Łączny czas trwania to od 45 do 60 minut – w zależności od czasu poświęconego na właściwe ćwiczenia oraz skłonności uczestników do dyskusji w trakcie podsumowania.

WPROWADZENIE

Trener na początku ćwiczenia wyjaśnia, jaki jest jego cel, jak będzie wyglądał przebieg ćwiczenia oraz zasady obowiązujące uczestników. Wszystkie informacje dostępne są w niniejszym opisie i można z nich oczywiście skorzystać.

Kolejność przekazywania wskazówek:

 • Cel ćwiczenia1
 • Mechanizm ćwiczenia
 • Rodzaje kart
 • Zasady ćwiczenia
 • Czas trwania
 • Informacja o tym, że na koniec nastąpi podsumowanie z uczestnikami

1 Jeśli ćwiczenie jest elementem większej całości warto też w tym momencie powiedzieć, jaki jest jego związek z celem całego warsztatu.

Wszystkie powyższe punkty są opisane w niniejszym materiale.

RODZAJE KART FAILOWSHIP

Pojedynczy zestaw kart Failowship składa się z 15 kart pytań, wyróżnionych zielonym obramowaniem i znakiem zapytana w lewym górnym rogu oraz 5 kart feedbacku (informacji zwrotnej/opinii), oznaczonych na niebiesko, z wykrzyknikiem w lewym górnym rogu. Różnice w zastosowaniu tych kart zależą od rodzaju wykonywanego ćwiczenia. W tym przypadku:

 • Karta pytania (zielona ramka) – osoba, która wysłuchała historii niepowodzenia zadaje opowiadającemu pytanie na karcie, którą ma w ręku
 • Karta feedbacku (niebieska ramka) – osoba, która wysłuchała historii niepowodzenia przekazuje opowiadającemu swoją opinię, zgodnie ze wskazówką widoczną na karcie, którą ma w ręku
Failowship

Jeśli korzystacie ze slajdów, można pokazać po jednej takiej karcie i opisać, jak się nimi w trakcie ćwiczenia posługiwać.

PRZEBIEG ĆWICZENIA

W trakcie ćwiczenia uczestnicy w parach, posługując się kartami Failowship, uczą się rozmawiać o błędach i niepowodzeniach. Jedna osoba z pary opowiada historię przeżytej porażki, druga, korzystając z kart odkrywa wartościowe informacje z tej historii. Potem uczestnicy zamieniają się rolami i powtarzają ćwiczenie.

Na koniec zamieniają się kartami i przechodzą do wyznaczonego przez trenera miejsca (tzw. pit stop). Tam czekają na osoby, które również skończyły ćwiczenie, dobierają się w nowe pary i przeprowadzają kolejną rozmowę.

Zalecamy, aby każda osoba odbyła minimum 2, maksymalnie 4 tury rozmów. W każdej turze rozmówi należy opowiedzieć tę samą historię. Zachęcamy uczestników, aby opowiadali swoją historię krótko, bez wniosków czy lessons learned.

ROZPOCZĘCIE

 1. Każdy uczestnik otrzymuje po 2 karty – należy zadbać, aby były to różne karty; wskazane jest, aby jedna osoba nie miała 2 kart feedbacku, ale może mieć 2 karty pytań
 2. Uczestnicy dobierają się w pary – zalecane jest, aby osoby w parze nie znały się lub znały się słabo (ale nie jest to obowiązkowa reguła). Każda para przechodzi na miejsce, w którym może w miarę spokojnie przeprowadzić ćwiczenie.

ROZMOWA W PARACH (TURA)

 1. Uczestnicy w parze umawiają się, kto jako pierwszy opowie historię.
 2. Uzgodniona osoba (A) opowiada krótko swoją historię przeżytej porażki czy popełnionego błędu.
 3. Po wysłuchaniu historii druga osoba (B), korzystając z posiadanych kart Failowship, zadaje widoczne na kartach pytania lub przekazuje informację zwrotną.
  • Jeśli jest to pytanie, to odpowiada na nie osoba A
  • Jeśli jest to informacja zwrotna, to przekazuje ją osoba B
 4. Po wykorzystaniu przez B obu kart, osoby w parze zamieniają się rolami. Teraz osoba B opowiada krótko swoją historię przeżytej porażki czy popełnionego błędu, a osoba A wykorzystuje karty tak jak opisano w punkcie powyżej.

PIT STOP

 1. Po wykorzystaniu przez A obu kart, osoby z pary wymieniają się kartami i przechodzą do pit stopu, gdzie oczekują na kolejne pary, które już ukończyły swoje rozmowy. Dobierają się nowe pary – osób, które jeszcze ze sobą nie rozmawiały. I powtarzają ćwiczenie jak opisano od punktu 2.

ZAKOŃCZENIE ROZMÓW W PARACH

Zakończenie ćwiczenia następuje w momencie określony przez trenera prowadzącego.

W praktyce trener ustala na początku, ile czasu będzie przeznaczone na całe ćwiczenie i komunikuje to uczestnikom. Zamiast tego może zaproponować, ile tur ma odbyć każdy z uczestników.

Zakończenie może wyglądać następująco:

 • Na około 5-10 minut przed końcem trener głośno komunikuje zakończenie ćwiczeń w parach i prosi, aby dokończyć rozmowy
 • Osoby, które zakończyły rozmowy przechodzą do pit stopu i oddają karty trenerowi. Mogą usiąść czy też udać się na krótką przerwę (jak niżej), jednak zwróćcie uwagę, aby nie przeszkadzały pozostałym.
 • Można dać uczestnikom 5-10 minut przerwy przed omówieniem ćwiczenia. Intensywność ćwiczenia zazwyczaj powoduje, że jest to wskazane

PODSUMOWANIE

W naszej praktyce w ramach podsumowania omawiamy z uczestnikami, co dla nich wyniknęło z tego ćwiczenia.

Zwróćcie uwagę, że całe ćwiczenie ma 3 warstwy:

 1. Jak dobrze rozmawiać o porażkach?
 2. Jakie praktyczne doświadczenie wynosimy z własnych i wysłuchanych historii niepowodzeń?
 3. Czego dowiedzieliśmy się o sobie i o naszych rozmówcach?

Ufając w Wasze doświadczenie i kreatywność pozwalamy sobie podpowiedzieć kilka pytań, które mogą przydać się przy podsumowaniu:

 • Czego dowiedzieliście się o swoich porażkach?
 • Czego dowiedzieliście się o sobie?
 • Czego dowiedzieliście się o koleżankach/kolegach, z którymi rozmawialiście?
 • Jakie cenne doświadczenie wyciągnęliście z własnej historii?
 • A jakie z usłyszanych historii?
 • Kto miał „efekt WOW!” po ćwiczeniu?
 • Co wynosicie z tego ćwiczenia?

PORADY DOTYCZĄCE ĆWICZENIA

KAŻDA OSOBA UCZESTNICZĄCA W ĆWICZENU MA WŁASNĄ TALIĘ KART

W takim przypadku każda osoba powinna skorzystać ze swojej talii kart. Przed rozpoczęciem ćwiczenia powinna przetasować swoją talię. W trakcie ćwiczenia należy należy skorzystać kolejno z dwóch kart, które są na wierzchu talii. Po ich użyciu należy je przełożyć na spód.

Jeśli w trakcie rozmowy okaże się, że osoba korzystająca z kart ma dwie karty feedbacku (z niebieską ramką), to powinna przełożyć na spód drugą niebieską kartę i skorzystać z kolejnej dostępnej karty pytania (z zieloną ramką).

POWTARZAJĄCE SIĘ KARTY PYTAŃ/FEEDBACKU

Wskazane jest, aby w każdej turze rozmów uczestnicy korzystali z innej pary kart. Tak, aby nie mieli powtarzających się kart pytań czy feedbacku. Przed rozpoczęciem spotkania zwróć uczestnikom uwagę, aby przy powtarzającej się (z perspektywy drugiego uczestnika w parze) karcie:
– jeśli każda osoba ma swoją talię kart – niech wybierze kolejną kartę z talii.
– przy rozdanych kartach – poproś osobę prowadzącą ćwiczenie o wymianę kart na inne lub zamień się kartami z nową osobą