Failowship

Nie udało się = spróbuj jeszcze raz

Opisane ćwiczenie wspiera kształtowanie pozytywnego stosunku do błędów i nauki, pokazuje wartość wytrwałości w dążeniu do celu i nie zrażania się porażkami. Poprzez zadawanie pytań dotyczących perspektywy bohatera i osób z zewnątrz, dzieci uczą się wczuwać w sytuacje innych, rozumiejąc różne punkty widzenia. Ćwiczenie uczy też dzieci, że błędy są częścią procesu uczenia się. A  zadania, takie jak odnoszenie treści filmu do własnego życia czy interpretowanie zdarzeń z różnych perspektyw, pobudzają kreatywność i wyobraźnię dzieci.

Udostępnij dzieciom karty Failowship Dam radę! Jeśli wystarczy, daj każdemu dziecku po jednej lub kilka kart. Jeśli kart jest za mało, podziel dzieci na 3-4 osobowe grupy i daj każdej grupie taką samą ilość kart.

Obejrzyjcie wspólnie poniższy film. 

(dalszy ciąg opisu pod filmem)

 

Poproś dzieci aby opowiedziały swoimi słowami historię, którą pokazuje. 

Zapytaj (na przykład):

  • Co zwróciło ich uwagę? 
  • Jak odbierają tę historię?
  • Jak odnoszą tę historię do siebie, swoich przyjaciół, rodziny, swoich bohaterów czy wzorców?
  • Czym dla dzieci może być przeszkoda, którą próbuje bohater filmu?
  • Czym w ich życiu mogą być elementy przeszkadzające bohaterowi filmu w pokonaniu przeszkody?
  • Jakie cechy ma bohater tego filmu? 
  • Czego mu brakuje?
  • Z jakiego powodu wytrwale próbuje pokonać przeszkody?
Na pewno wpadną Tobie i dzieciom do głowy inne pytania – skorzystaj z nich!

 

W trakcie rozmowy skorzystajcie z kart. 

Poproś dzieci, aby odniosły do filmu opisy, rysunki lub pytania zawarte na kartach. Możesz też sama/sam zadać pytania pokazując wybrane karty.

Na przykład:
ODKRYWCA: próbując coś robić kilka razy odkrywamy, co jest w tym trudnego i jak sobie można z tym poradzić
NAUKA: Czego nauczyło cię zdarzenie pokazane w filmie o bohaterze i trudnościach?
MYŚLI: Co bohater mógł myśleć o przeszkodach? Jakie myśli powodowały, że próbował je pokonać wielokrotnie?
LUNETA: Jak na sytuację z filmu patrzy jej bohater? A jak patrzą osoby z zewnątrz? Co widzą?

Na koniec poproś dzieci, aby powiedziały, czego one nauczyły się z rozmowy o tym filmie?

 

inspiracja: DeeKay, pomysł ćwiczenia: Jarek Łojewski

Linki do nagrania:

https://www.youtube.com/shorts/e3sy5MZObgQ

https://www.instagram.com/p/C14WJq8uIi_/

https://www.facebook.com/danny.park.127