Failowship

Przykłady zastosowania kart FAILOWSHIP

Ćwiczenie w parach

W trakcie ćwiczenia uczestnicy w parach, posługując się kartami Failowship, uczą się rozmawiać o błędach i niepowodzeniach. Jedna osoba z pary opowiada historię przeżytej porażki, druga,

Czytaj więcej »