Failowship

Rozmowy o przeżytych sytuacjach

Zdarza się , że nasze działania nie przynoszą pożądanych skutków. Taką sytuację traktujemy jako porażkę. Nie wszyscy potrafimy radzić sobie z trudnymi emocjami, jakie towarzyszą porażkom w życiu codziennym, a zmiana zaczyna się od małych kroków. Jednym z nich jest rozmowa, do której pretekstem może być na przykład taka gra:

1. Przetasuj karty i rozdaj każdemu uczestnikowi po cztery sztuki (lub mniej, jeśli zabraknie). Ustalcie między sobą, który gracz rozpoczyna.

2. Gracz rozpoczynający opowiada, jaka porażka przytrafiła mu się ostatnio lub jaka porażkę najgorzej wspomina. Może też powiedzieć o wyzwaniu, które na niego czeka, np. o sprawdzianie czy zawodach.

3. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara gracze wybierają jedną spośród otrzymanych kart, wykładają ją na stół i zadają pytanie z nią związane. Na przykład do karty wykładając kartę MYŚLI możemy zapytać: Jakie myśli przychodzą ci do głowy, gdy opowiadasz nam o tej sytuacji?

4. Po zakończeniu rundy gracz, który opowiedział swoją historię, mówi pozostałym graczom, jak czuje się po usłyszeniu poszczególnych pytań.

5. Następnie pozostali gracze udzielają informacji zwrotnej opowiadającemu, zwracając uwagę, by docenić pozytywne elementy jego wypowiedzi, takie jak na przykład odwaga, otwartość, gotowość do poruszania trudnych tematów.

WAŻNE:

  • Opowiadający w każdej sytuacji może powiedzieć pas, czyli odmówić udzielania odpowiedzi.
  • W przypadku dzieci młodszych czy doświadczających trudności w rozmawianiu o swoich niepowodzeniach czy trudnościach można posłużyć się historią zaczerpniętą z baśni, filmu czy animacji.
  • Możecie zadawać pytania z kart lub inne, związane z wybraną kartą.

autorka: Teresa Ulanowska