Failowship

Sukces – Porażka – Wyzwanie

Do tego ćwiczenia przyda się będzie przedmiot charakteryzujący poszczególnych uczestników. Jeśli na przykład pijecie wspólnie herbatę, to mogą to być wasze ulubione kubki. Jeśli posiadacie inny przedmiot – figurkę, breloczek, itp. to również możecie je wykorzystać.

1. Uczestnicy układają przed sobą karty kontekstu, zatytułowane Sukces, Porażka i Wyzwanie.

2. Pozostałe karty układają przed sobą w jednym stosie po uprzednim przetasowaniu.

3. Umówcie się, która osoba rozpoczyna. Osoba ta opowiada sytuację związaną z trudnością, jakiej doświadczyła.

4. Po jej wysłuchaniu pozostałe osoby wykładają trzy pierwsze karty ze stosu.

5. Osoba rozpoczynająca odpowiada na wybrane pytania znajdujące się na kartach wyłożonych ze stosu.

6. Pozostałe osoby ustawiają swoje przedmioty (kubki, figurki, itp.) przy karcie kontekstu, która ich zdaniem najlepiej określa sytuację, o której mowa i uzasadnia swój wybór. Np. „Uważam, że to o czym mówisz to wyzwanie, bo choć nie wszystko poszło tak, jak chciałeś, to wiele się nauczyłeś i otrzymałeś pomoc” albo „Myślę, że to sukces, bo choć było ci bardzo trudno, to zrealizowałeś (…)

7. Może zdarzyć się również sytuacja, w której uczestnicy zmienia zdanie, wówczas przestawiają swój przedmiot, uzasadniając zmianę.

8. Uczestnicy zmieniają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ilość rund zależy od ilości i potrzeb uczestników.

 

WAŻNE

  • opowiadający w każdej sytuacji może odmówić udzielania odpowiedzi
  • w przypadku dzieci młodszych mających problem w rozmawianiu o swoich niepowodzeniach czy trudnościach można posłużyć się historią zaczerpniętą z baśni, filmu czy animacji
 
autorka: Teresa Ulanowska