Failowship

Ułóż historię z kartami Failowship

To ćwiczenie pomaga rozwijać kreatywność, umiejętności narracyjne oraz empatię dzieci. Uczą się one, jak różne sytuacje mogą wpływać na emocje i decyzje bohaterów, co przekłada się na lepsze rozumienie własnych reakcji i emocji. Ćwiczenie to wspiera także rozwój umiejętności współpracy i komunikacji w grupie.

Podziel dzieci na 4-5 osobowe grupy. Każdej grupie przydziel równą liczbę kart.

Poproś dzieci, aby przy pomocy przekazanych kart ułożyły historię, w której bohater/bohaterka czy bohaterowie stanęli w obliczu niepowodzenia, sukcesu lub wyzwania. W historii powinny znaleźć się elementu widoczne na kartach. Daj im na to określony czas lub inaczej się umówicie, kiedy skończycie tą część.

Każda grupa po kolei niech opowie swoją historię. Pozostałe grupy mogą ją uzupełnić korzystając ze swoich kart.

Na sam koniec opowieści zapytaj uczestników o jedną najważniejszą rzecz, która wyniknęła z omówionej historii.

inspiracja: Katarzyna Przedlacka